Årsmøte 2018

Publisert av Hans Erik Flatla den 29.01.19.

Styret innkaller til årsmøte i Gjøvik Froskemannsklubb tirsdag 26.februar kl. 19.00.
Møtet holdes på biblioteket, Gjøvik videregående skole.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 12.02.2019.
Sakene kan sendes pr mail til: hansefl@online.no

Saksliste
Åpning
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
Innkommende saker
Årsplan 2019
Fastsette medlemskontingent
Budsjett for 2019
Valg

Vel møtt!

 

Etter avsluttet årsmøte vil vi fortsette med et medlemsmøte, hvor dagsorden er litt løsere.

Styret