Årsmøte 2020

Publisert av Hans Erik Flatla den 29.01.19. Oppdatert 13.03.20.

Som følge av de tiltak som er gjort for å unngå smittespredning av korona, har vi besluttet å utsette årets årsmøte en måned.

 

Styret innkaller til årsmøte i Gjøvik Froskemannsklubb mandag 20.april kl. 19.00.
Møtet holdes på biblioteket, Gjøvik videregående skole.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 6.april 2020
Sakene kan sendes pr mail til: hansefl@online.no

Saksliste
Åpning
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Innkommende saker
Årsplan 2020
Fastsette medlemskontingent
Budsjett for 2020
Valg

Vel møtt!

 

Etter avsluttet årsmøte vil vi fortsette med et medlemsmøte, hvor dagsorden er litt løsere.

Styret